کشتزار دل

 

نوع مطلب :سخن بزرگان ، اندیشمندان و حکیمان ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با ندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری
روز بـُـگــذشتـه خـیـالست کـــه از نـــو آیــــد
فرصت رفــتــه مـحـالست کــه از سـر گـــردد
کشتـزار دل تــو کـوش کــه تــا سـبــز شــود
پیش از آن کـاین رخ گـلـنار مـُعـَصـفـــَر گــردد
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش
نیست امـیـد کــه هـمــواره نـفس بـر گــردد


مـُعـَصـفــَر : زرد رنگ

                                                               پروین اعتصامی (۱۳۲۰ - ۱۲۸۵)


فلسفه یا هندوانه !

 

نوع مطلب :داستانهای شیرین ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری
استادی با شاگردش در حال استراحت بود. پس از مدتی، یک هندوانه از خورجینش بیرون آورد، دو قسمت کرد و هر کدام شروع به خوردن سهم هندوانه ی خود کردند.
شاگرد گفت: " استاد می دانم شما هر کاری که می کنید، معنایی دارد. شاید تقسیم این هندوانه با من ، نشانه ی این باشد که می خواهید چیزی به من بگویید."
استاد در سکوت، به هندوانه خوردن ادامه داد.
شاگرد اصرار کرد: " از سکوت شما معلوم است سوال خاصی وجود دارد که باید جوابی داشته باشد، جایگاه مزه ای که با خوردن این میوه ی لذیذ احساس می کنم، کجاست، در هندوانه یا در زبان من؟"
استاد چیزی نگفت. شاگرد که به هیجان آمده بود، ادامه داد:
" و از آنجا که در زندگی هر چیزی معنایی دارد، فکر می کنم به جواب این سوال نزدیک شدم؛ مزه، یک کُنِش حاصل از عشق و وابستگی بین دو چیز است. چرا که بدون هندوانه، چیزی برای لذت بردن وجود ندارد و بدون زبان..."
استاد گفت:

ادامه مطلب

شیپور اسرار آمیز

 

نوع مطلب :حکایت ها و داستان های عبرت آموز ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری
روزی مردی به روستایی رفت. او شیپور اسرار آمیزی به همراه خودش داشت که نوارهای قرمز و زرد و دانه های بلور استخوان های جانوران از آن آویزان بود. مرد به روستائیان گفت: خاصیت شیپور من این است که ببرها را فراری می دهد، اگر هر روز به من دستمزدی بدهید، من هم هر روز صبح شیپور می زنم و این جانوران وحشی را فراری می دهم تا دیگر نه به اینجا حمله کنند و نه کسی را بخورند. اهالی ده از فکر حمله ی یک جانور درنده به وحشت افتادند و پیشنهاد مرد تازه وارد را قبول کردند. سال ها به همین منوال گذشت، صاحب شیپور ثروتمند شد و قصر بزرگی برای خودش ساخت. یک روز صبح، پسربچه ای که از مسیر آن روستا می گذشت، قصر آن مرد را دید و از یکی از اهالی روستا پرسید: صاحب این قصر کیست؟ وقتی داستان شیپور اسرار آمیز را شنید، تصمیم گرفت پیش آن مرد برود و با او صحبت کند. وقتی که او را دید، گفت: 

ادامه مطلب

شاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاتر

 

نوع مطلب :سخن بزرگان ، اندیشمندان و حکیمان ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری
بـشکـفد بار دگر لاله ی رنگین ِ  مراد
غنچه ی سرخ ِ  فرو بسته ی دل باز شود
من نگویم که بهاری که گذشت، آید باز
روزگاری که به سر آمده، آغاز شود
روزگار دگری هست و بهاران دگر
شاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاتر
لیک هرگز نپسندیم به خویش
که چو یک شکلک ِ بی جان، شب و روز
بی خبر از همه خندان باشیم
بی غمی عیب بزرگی است که دور از ما باد
کاشکی آینه ای بود درون بین، که در آن خویش را می دیدیم
آنچه پنهان بود از آینه ها، می دیدیم
می شدیم آگه از آن نیروی پاکیزه نهاد
که به ما زیستن آموزد و جاوید شدن
پیک پیروزی و امید شدن
شاد بودن هنر است، گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست.
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.                ژاله اصفهانی [۱۳۸۶ - ۱۳۰۰]


استعفاء رسمی از بزرگسالی!

 

نوع مطلب :سخن بزرگان ، اندیشمندان و حکیمان ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری
بدینوسیله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم و مسئولیتهای یک کودک هشت ساله را قبول می کنم. می خواهم به یک ساندویچ فروشی بروم و فکر کنم که آنجا یک رستوران پنج ستاره است. می خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است، چون می توانم آن را بخورم! می خواهم زیر یک درخت بلوط بزرگ بنشینم و با دوستانم بستنی بخورم. می خواهم درون یک چاله آب بازی کنم و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم. می خواهم به گذشته برگردم، وقتی همه چیز ساده بود، وقتی داشتم رنگها را، جدول ضرب را و شعرهای کودکانه را یاد می گرفتم، وقتی نمی دانستم که چه چیزهایی نمی دانم و هیچ اهمیتی هم نمی دادم. می خواهم فکر کنم که دنیا چقدر زیباست و همه راستگو و خوب هستند. می خواهم ایمان داشته باشم که هر چیزی ممکن است و می خواهم که از پیچیدگی های دنیا بی خبر باشم.

ادامه مطلب

انسانم آرزوست

 

نوع مطلب :حکایت ها و داستان های عبرت آموز ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری

روزی خلیفه هارون الرشید به اتفاق بهلول به حمام رفت، خلیفه از روی شوخی از بهلول سوال نمود، اگر من غلام بودم چند ارزش داشتم ؟
بهلول جواب داد: پنجاه دینار.

خلیفه غضبناک شده و گفت: 
دیوانه تنها لنگی که به خود بسته ام پنجاه دینار ارزش دارد. بهلول جواب داد: من هم فقط لنگ را قیمت کردم و الا خلیفه قیمتی ندارد.

فریدون مشیری در باب انسانیت در عصر حاضر، این چنین ژرف می سراید:

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هـم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نـرُست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست
در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبتها صبور
صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است...
و احمد شاملو نیز معتقد است:

ادامه مطلب

دل به دریا بزن و مخاطره کن

 

نوع مطلب :سخن بزرگان ، اندیشمندان و حکیمان ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری
خنده شاید نشانه ی کم خردی تلقی شود و گریستن نشانه ی احساساتی بودن. دستگیری از دیگران شاید ما را گرفتار کند، و ابراز احساسات شاید خویشتن واقعی ما را نمایان سازد. ابراز عقیده و بیان آرزوهای خود در میان مردم، می تواند مردم را از ما دور کند. دوست داشتن می تواند یکطرفه باشد. زیستن می تواند مرگ در پی داشته باشد. امید می تواند ناامیدی به دنبال داشته باشد. با وجود این، باید دل به دریا زد و مخاطره کرد. اگر مخاطره ای نکنیم و دست روی دست بگذاریم، روحمان کسل خواهد شد. شاید اگر مخاطره ای نکنیم، فارغ از غم و غصه خواهیم بود، اما چیزی نخواهیم آموخت، احساسی نخواهیم داشت، تغییر نخواهیم کرد، رشد نخواهیم کرد، دوست نخواهیم داشت، و مهم تر از همه، قادر به زیستن نخواهیم بود. انسانِ مقـیّـد به سکون، برده ای بیش نیست. برده ای محروم از آزادی.

انسان تنها موقعی آزاد است که دل به دریا بزند و مخاطره کند. راب گیلبرت

دلتان دریایی


بیـا بـا هـم کـمی در لـحـظـه باشیم

 

نوع مطلب :سخن بزرگان ، اندیشمندان و حکیمان ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید. صابر خطیری

بیـا بـا هـم کـمی در لـحـظـه باشیم
رهــــا از رفـــتــــه و آیــــنـده بـاشـیم
نـفـس را حــس کـنـیــم و بـا تـبسّـم
به هـر لـحظه ز عشق آکـنده باشیم
شـویـم لـبـریـز از عشـق و ز نـــورش
چو خورشیدی بـه هم تابنده باشیم
بـیـا چـون کـودکـان پـــاک و مـعـصـوم
به هر چه هست فقط بیننده باشیم
بــخنـــدیم و چـــو بــازیــگر بــرقـصیـم
بــرنــده یــا اگـــر بــازنـــده باشـیـــــم
بـیــا بــــی تــرس و تـــردیـد و تـمـنــا
بــســاط ذهـــن را بــرچـیـده بـاشیم
چــراغ ذهــن را خـامــوش ســـازیــم
به شمع دل دمی جـویـنــده باشیـم

ادامه مطلب

قسمت دوم پادکست ز... مثل زندگی - قطار لحظه ها

 

نوع مطلب :پادکست ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

همگی ما مسافر قطار لحظه هائیم و یه روزی به آخرین ایستگاه نزدیک میشیم، تنها کاری که باید بکنیم اینه که هر روز زندگی، بهترین و درست ترین کاریو که فکر می کنیم و می تونیم، انجام بدیم. به اونایی که دوسشون داریم، لبخند بزنیم. با زندگی آشتی کنیم و از این گردش عالی لذت ببریم... 


مجموعه پادکست ز مثل زندگی
قسمت دوم: قطار لحظه ها
با متن و اجرای صابر خطیری

پادکست ز مثل زندگی - قسمت دوم:‌ قطار لحظه ها


شما می‌توانید با استفاده از سرویس SoundCloud به صورت آنلاین به قسمت دوم پادکست ز... مثل زندگی گوش بدهید. همچنین می توانید ما را در این سرویس دنبال نموده و قسمت جدید این پادکست را از دست ندهید.و نیز می‌توانید با دانلود فایل صوتی هر قسمت از پادکست،‌ آن را در اختیار همه‌ی کسانی که دوستشان دارید قرار دهید.
سلامت روح از زبان آبراهام مازلو

 

نوع مطلب :مطالب آموزنده ،

نوشته شده توسط:صابر خطیری ::

برای دیدن تصاویر با اندازه واقعی بر روی آنها کلیک نمائید. صابر خطیری
آبراهام مازلو، متخصص روانشناسی، وجود هفت چیز را برای سلامتی روحی مطلوب، لازم دانسته است:

- از سرزنش و ملامت دیگران به واسطه ی ضعف، ناامیدی و رنجیدگی خاطر خود، دست بکشید.

-  نتیجه ی کار خود را بپذیرید، حتی اگر تلاشی که می کنید و خطراتی که متحمل می شوید، بدترین نتیجه ی ممکن را داشته باشند.

- در جست و جوی کشف منابع غنی نهفته در درونتان باشید، حتی اگر این کشف بسیار دشوار و سخت باشد.

ادامه مطلب

 • تعداد کل صفحات:73 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
فلسفه یا هندوانه ! شنبه 28 تیر 1393
شیپور اسرار آمیز شنبه 28 تیر 1393
شاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاتر سه شنبه 3 تیر 1393
استعفاء رسمی از بزرگسالی! سه شنبه 3 تیر 1393
انسانم آرزوست شنبه 17 خرداد 1393
دل به دریا بزن و مخاطره کن چهارشنبه 14 خرداد 1393
بیـا بـا هـم کـمی در لـحـظـه باشیم یکشنبه 11 خرداد 1393
قسمت دوم پادکست ز... مثل زندگی - قطار لحظه ها سه شنبه 16 اردیبهشت 1393
سلامت روح از زبان آبراهام مازلو دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
کتاب زندگی یکشنبه 31 فروردین 1393
و بالاخره اولین پادکست رسمی ز... مثل زندگی یکشنبه 17 فروردین 1393
انرژی را در آغوش بگیرید! دوشنبه 25 آذر 1392
زن نق نقو و الاغ پیر یکشنبه 5 آبان 1392
هفت ضعفِ نفس از زبان جبران خلیل جبران دوشنبه 29 مهر 1392
طناب را بردار! جمعه 26 مهر 1392
زنــــدگــی زیـــبـاسـت ای زیــــبــا پــسند جمعه 26 مهر 1392
دل نوشته های من - سِــرُم زندگی چهارشنبه 10 مهر 1392
ویژگی‌های مثبت یکدیگر را بیشتر ببینیم جمعه 15 شهریور 1392
زندگی، امتحان ریشه هاست جمعه 15 شهریور 1392
و خدایی که در این نزدیکی است شنبه 3 فروردین 1392
بازی پینگ پنگ ذهنی سه شنبه 29 اسفند 1391
جملات و نقل قولهای انرژی بخش (6) سه شنبه 29 اسفند 1391
ده هدیه به خویشتن دوشنبه 30 بهمن 1391
بهترین باش! پنجشنبه 12 بهمن 1391
کتاب " سرگذشت جذاب کارآفرینان بزرگ دنیا " چهارشنبه 13 دی 1391
دل نوشته های من - آب ِ حیات چهارشنبه 1 آذر 1391
اصل مطلب! شنبه 27 آبان 1391
دنیا در انتظار توست! چهارشنبه 17 آبان 1391
دل نوشته های من - از تبار کوروش چهارشنبه 3 آبان 1391
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
  کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.